Fortælling som metode i dansk

Facebook

Arbejd med fortælling

Det at fortælle en god historie er en gammel kunstart, som kan spores langt tilbage i historien. Fortælling har været brugt til jagthistorier omkring bålet i jægerstenalderen, skjalden rejste fra by til by og fortalte fortællinger om hvad der skete rundt omkring i landet, og de lange vinteraftner på landet – før fjernsyn mm – blev brugt til at digte eller genfortælle eventyr.

Jeg var engang på et kursus, hvor vi havde fokus på at fortælle. Der lærte vi en metode til at fortælle ultra korte historier ud fra en let formel. Herunder kan du se formlen. Den fede skrift er formlen og resten er fri digtning.

Der var engang en kat

Hver dag gik den hen til bageren for at købe morgenbrød

Men så en dag var bageren lavet om til et pizzaria

Og fra den dag af spiste katten pizza med kebab og ananas til morgenmad

Denne metode er let at bruge selv for helt små børn. Samtidig følger formlen den almindelige historie opbygning:

Der var engang (indledning og personsætning)

Hver dag (handling)

Men så en dag (problem)

Og fra den dag af (løsning)

Jeg har udvidet med nogle kort med spørgeord på. På den måde får eleverne både mulighed for at øve spørgeteknikker og at udvide historien.

Fortællekort og spørgekort

To aktiviteter til fortællekort:

Jeg bruger fortællekortene på disse to måder:

Eleverne sidder i grupper på fire. På bordet ligger 1 fortællekort og 6 spørgekort. En elev trækker fortællekortet og starter med at fortælle en historie. Når historien er slut trækker de andre 3 elever hver et spørgekort. På skift stiller de et spørgsmål til historien. De skal starte deres spørgemål med spørgeordet på deres spørgekort, og spørgsmålet skal være opklarende i forhold til historien. Efter hvert spørgsmål skal fortælleren svare på spørgsmålet. Når de 3 første spørgekort er brugt trækker de 3 nye spørgekort og en ny rundte med spørgsmål starter.

En anden måde at bruge fortællekortet på er:

Eleverne sidder i grupper på fire. På bordet ligger 1 fortællekort og 6 spørgekort. En elev trækker fortællekortet og starter historien med den første linie. Derefter går fortællekortet videre til den næste som fortælle videre på historien. Sådan bliver det ved til alle har fortalt. Herefter trækker alle et spørgekort. På skift stiller de spørgsmål til historien, og den elev der er blevet spurgt svarer på spørgsmålet.

Fortællerundte

Et par forslag til aktiviteter til dansktimerne, hvor du kan sætte fokus på fortælleteknik på en overskuelig måde.

Du kan downloade et ark med fortællekort her

En tanke om “Fortælling som metode i dansk”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *